Kreds 33 Holstebro

Orientering fra medlems-mødet ved George Flæng d. 7 august

         

Der er kommet kursus plan for 2018, denne hænger inde på tavlen i klubhuset for dem der er interesseret. Selvom man ikke er instruktør, har man stadig mulighed for deltage. Ydermere kan det oplyses at der mangles 2 værts-kredse for 2 af kurserne.
Mette orientere at sedlen for tøjbestilling tages af tavlen.
Inge har lavet en turnusliste for rengøring af klubhuset. Man har en periode på 14 til rengøring af borde, gulve og toiletter. Listen hænger i klubhuset, men kan også ses her. Øverste person på hvert hold har en nøgle til klubhuset, hvis altså ikke man vælger at klare det på klubaftener.

Orientering fra medlemsmødet tirsdag d. 5. juni

- Ved næstformand Ivan Gravesen

Stor ros til Ole og Connie for godt arrangeret spor formiddag hos dem i Vildbjerg. Se nedenfor for beskrivelse og billeder.
Der er arbejdssøndag d. 24. juni. Vi starter kl. 9.00.
Der skal skiftes skjul og terrassen skal lukkes lidt mere af. Derudover skal skrænter mm have en tur med buskrydderen og rengøring af klubhus. Der laves en opgaveliste på tavlen, hvor man kan melde sig ind på den opgave man gerne vil have og om det er hele dagen, formiddag eller eftermiddag. Der vil være forplejning hele dagen.
Der er sommerafslutning d. 3. juli. Man kan bestille mad ved Inge. Der er ligger bestillingssedler i klubben, men der kan også bestilles via hjemmesiden her.
Der er bytur på tirsdag d. 12. juni ca. kl. 19. kører vi fra klubhuset. Bernhardt og Lone Degner planlægger.

 

 

Orientering fra medlemsmødet tirsdag d. 8. maj

Orientering
Orientering fra George Flæng

Der har været bestyrelsesmøde og der er kommet nye ind i bestyrelsen.
Tina er den nye mand der er ansvarlig for hjemmesiden. Og der er også sket noget allerede. Tina vil gerne have feedback og gode ideer/forslag til optimering fra medlemmerne.
Tjek gerne hjemmesiden en gang imellem, den er gjort mere mobilvenlig.

Orientering
Fra medlemsmødet d. 8. maj

Der skal helst ikke være hunde på terrassen. Dette er for at undgå at hunde kommer i totterne på hinanden. Men også når der trænes gruppe C så hundene ikke forstyrre arbejdet på banen.

Fornyet aftale med Vahr's Plæneservice angående gødning og klipning af plænen.

Inge har foreslået at rengøringstjansen går på skift mellem de aktive medlemmer i klubben.
Der laves en liste, man er velkommen til at bytte medlemmer imellem. Der ligges op til rengøring hver 14. dag.

Der er ikke dukket nogen op til opstart af hvalpeholdet. Vi prøver igen efter sommerferien.

Orientering
Fra medlemsmødet d. 8. maj

Bestyrelsen ligger op til at "vi" skal have ja-hatten på i samværet på terrassen. Der må gerne være mere fokus på, at vi anerkender hinandens arbejde og bidrag til træningen og giver hinanden en klap på skulderen. Det skal være en god oplevelse at komme her som evt. nyt medlem.

George har fået priser på ny beklædning til afskærmning på terrassen. George forventer en endelig pris på ca. 2000,- Vi skal snart have det hentet så det kan blive klar til arbejdsweekenden. Ivan sørger for at det bliver hentet.

Christel kender en som gerne vil have en 2-årig schæfer i omplacering.

Lone har fået en god pris på nye skjul. Vi siger tak!