Kreds 33 Holstebro

Arbejdsdag i klubben søndag d. 30. juni

Vi starter med rundstykker og kaffe kl. 9.00
- Maling af tilbygning og nye forhindringer
- Oprydning og bortkørsel af affald og gamle forhindringer
- Udskiftning af beklædning på plade på bildæk
- Tætning af skorsten

Der arbejdes på at der bliver en prøvedag midt-slut september

Nærmere info kommer senere.

Nyt prøveprogram kan ses her!

 

 

Der er medlemsmøde den første tirsdag i måneden kl. ca. 19.00

Der er fælles rengøring den sidste tirsdag i måneden kl. ca. 19.00