Kreds 33 Holstebro

Prøvedag d. 24. november

Vi starter med morgenmad kl. 8.00.
Pris for forplejning hele dagen 100 kr inkl. kaffe og the.
Erik Arhent er prøve dommer. Lone Degner er prøveleder.
Klik neden under for at se plan for prøvedagen.
Vel mødt!
TIDSPLAN PRØVER KREDS 33

Nyt prøveprogram kan ses her!

Juleafslutning tirsdag d. 3. december

Vi starter kl. 18.30 med spisning.
Tilmelding på tavlen senest d. 26.november
Inge sørger for lækker julemad pris 75 kr.
Husk mad til pakkeleg.

 

 

Der er fælles rengøring den sidste tirsdag i måneden kl. ca. 19.00